Офіційний сайт
Тячівської районної
газети "Дружба"
» » » » Ще раз про субсидії. Детальне роз’яснення

Ще раз про субсидії. Детальне роз’яснення

14:55, 04.03.19
566
Економіка / Важливо
При призначенні житлових субсидій керуємося Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 ( зі змінами та доповненням (в редакції постанов Кабінету Міністрів України №329 від 27.04.2018, №841 від 17.10.2018, №1176 від 27.12.2018 року та №62 від 06.02.2019 р.). 

Це Положення визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, умови призначення та порядок їх надання.
Головним розпорядником коштів, передбачених для виплати пільг і житлових субсидій громадянам у грошовій формі, та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
Призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі – структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
У територіальних громадах (в тому числі об’єднаних), у виконавчих органах яких відсутні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, прийняття заяв громадян з необхідними документами та передачу їх відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.
Інформація про призначені житлові субсидії вноситься структурним підрозділом з питань соціального захисту населення до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, держателем якого є Мінсоцполітики.
Пункт 9. Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.
До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб – особи, які фактично проживають). На них розраховуються соціальні норми житла та нормативи житлово-комунального обслуговування, і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.
{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанов КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року, №1176 від 27.12.2018}
Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти). Соціальні норми житла та нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
{Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1176 від 27.12.2018, №62 від 06.02.2019 – застосовується з 1 лютого 2019 року}
Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають у зв’язку з призовом на строкову військову службу. При цьому фактичні доходи таких осіб не враховуються в сукупний дохід домогосподарства.
Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.
У разі, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства. Рішення комісії в такому випадку приймається з урахуванням норм, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 7 цього Положення.
{Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року}
За рішенням комісії доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за даною адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються. Рішення комісії в такому випадку приймається з урахуванням норм, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 7 цього Положення а саме: житлова субсидія за рішенням комісії може бути призначена у випадках, не передбачених цим Положенням. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, і не може поширюватися на випадок, визначений в абзаці третьому цього пункту (за винятком осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти).
{Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року, № 1176 від 27.12.2018}
На підставі рішення комісії управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг не нараховують плати за житлово-комунальні послуги, внески/платежі на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком на членів домогосподарства, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку).
Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, за рішенням комісії житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може бути призначена кожному із таких домогосподарств на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов. Склад кожного із домогосподарств визначається на підставі відомостей, внесених до декларації. Але до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї.
{Абзац дев’ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року}
Пункт 14 Положення для призначення житлових субсидій на запит структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості про:
склад зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб – органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними;
та інші відомості, необхідні для визначення права для призначення субсидій.
ВАЖЛИВО!
Заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли:
не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);
{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року}
не внесені у повному обсязі відомості про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);
{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року}
не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника;
{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1176 від 27.12.2018}
відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно.
{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року}
У разі виявлення помилки у зазначених даних структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів виправлення помилки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.
Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених цим Положенням, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені цим Положенням, але необхідні для розгляду комісією питань.
Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її.
Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:
зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа – членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
настання умов, зазначених у підпунктах 2 і 4 пункту 6 цього Положення.
У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
Громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 р., а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 р., але житлова субсидія їм призначена з 2018 року, – за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку та виконавців комунальних послуг – за січень 2019 р.; за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, шляхом виплати одержувачам у готівковій формі – починаючи із житлової субсидії, нарахованої за лютий 2019 р..{Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ №62 від 06.02.2019 – застосовується з 1 лютого 2019 року}.
Громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 р., – за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору.
Громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі (у тому числі готівковій), зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.{Абзац сімнадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №62 від 06.02.2019 – застосовується з 1 лютого 2019 року}
Інші одержувачі житлової субсидії, яким вона надається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату такої послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг та/або витрат на управління багатоквартирним будинком.
За рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:
домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг);
{Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ №1176 від 27.12.2018}
громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;
{Абзац третій пункту 22 в редакції Постанов КМ №841 від 17.10.2018 – застосовується з 1 жовтня 2018 року, №1176 від 27.12.2018}
у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;
громадянин не повідомив про обставини, зазначені у пункті 16 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;
під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право її призначення або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення.

Тячівське управління соціального захисту населення.
Читайте також:
Коментарі:
Додати коментар
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Погода
Погода у Тячеві

вологість:

тиск:

вітер:

Оголошення
Продається будинок
Продається приватизований будинок в с. Нересниця, є земельна ділянка 15 сотин. Тел: 098 771 5588. Міша.


Графік роботи віддалених робочих місць працівників Тячівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Закарпатської області в сільській раді с. Вільхівці і с. Нижня Апша у 2019 році
Працівники відділу обслуговування громадян управління Фонду прийматимуть громадян з різних питань пенсійного законодавства у створених віддалених робочих місцях: 
- сільської ради с. Вільхівці другого та третього вівторка щомісяця з 10.00 до 12.00 год. к.ч.
- сільської ради с. Нижня Апша першого та третього четверга щомісяця з 10.00 до 12.00 год. к.ч.
Адміністрація управління.

1 квітня стартує місячник добровільної здачі зброї
Поліція проводить профілактичні заходи з вилучення із незаконного обігу зброї. Черговий місячник стартує 1 квітня і триватиме 30 днів.
Повідомляємо: краяни, у яких є незареєстрована зброя, мають змогу здати її до відділків поліції, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. Згодом зброю можна легалізувати, зареєструвавши на власне ім’я, або ж видати для її знищення. 

Триває реалізація дров паливних
Лісівники ДП «Мокрянське ЛМГ» традиційно реалізовують дрова паливні для населення, підприємств, установ та організацій. Громадяни, яким дрова потрібні для власних потреб, можуть звертатися у адміністрацію лісгоспу чи найближче  лісництво, де реалізовують деревину у встановленому порядку, за визначеними відпускними цінами.